Blackjack

Blackjack är det mest populära kortspelet som man kan hitta på online casinon. Det beror dels på att Blackjack är ett spännande spel och dels på att det är lätt att lära sig. Man spelar mot casinots givare. Syftet med spelet är att uppnå en bättre totalsumma än givaren utan att få över 21.Givaren skall spela sina kort utifrån fasta regler – dessa regler kan variera.

Så spelar du Black Jack

Ett parti Black Jack börjar med att spelarna satsar. Samma spelare kan spela flera partier på samma gång. På de flesta online casinon finns det olika bord där minimum- och maximuminsatserna varierar. Minimum ligger oftast mellan $1 och $5. Maximum ligger på mellan $100 och ända upp till $2000 per parti.

När alla spelare har satsat ges varje spelare ett kort med bildsidan ned (face down) – därefter ger casinots givare sig själv ett med bildsidan ned. Detta kort kallas givarens downcard. Varje spelare får nu ytterligare ett kort och givaren ger sig själv ett kort med bildsidan upp (face up). Detta kort kallas givarens upcard. OBS! På online casinon ges alla kort face up (bortsett från givarens downcard naturligtvis).

När spelaren fått sina två kort kan denne nu se de två kortens sammanlagda värde. För att göra det adderas kortens valörer. Som utgångspunkt har ett äss valören 11. Om den totala valören (med de resterande korten) överstiger 21, byter ässet värde till 1. En hand med ett äss där värdet är 11 kallas soft (mjuk) och en hand där alla äss har värdet 1 kallas hard (hård). Alltså, en hand med korten [5+Äss] kallas soft-16 och [5+10+Äss] kallas för en hard-16. Om du har 21 i din starthand, har du Black Jack och vinner. Är givarens upcard ett äss kollar han på de allra flesta casinon genast om han har Black Jack innan det ges ytterligare kort. Överstiger ditt totala kortvärde 21 och har dina eventuella äss samtliga valören 1 är du busted (tjock) och förlorar din insats (även om givaren senare också blir tjock, dvs. får över 21).

I Black Jack har kortens färg ingen betydelse och korten har följande valörer:

2 – 9 är värda just detta. 10 – K är värda 10 och Äss är värda 11 eller 1.

Valmöjligheter

Till att börja med får man som sagt 2 synliga kort (face up). Därefter har man valmöjligheter för hur man vill spela sin hand. Dessa valmöjligheter är:

HIT: Du får ett kort till

STAND: Du får inte fler kort och det är nu givarens tur.

DOUBLE: Du fördubblar din insats i det aktuella spelet, och får ytterligare ett kort.

SPLIT: Du delar på dina två kort och får därmed två separata spel.

INSURANCE: Om givaren har ett äss, kan du försäkra dig mot att givaren får Black Jack. Försäkring kostar hälften av vad du satsat. Om du har försäkrat och givaren får Black Jack, får du tillbaka det du satsat. Det kostar alltså hälften av vad du satsade i början.

RETIRE/SURRENDER: Vissa casinon ger dig möjligheten att överge din hand, om du anser att din chans att vinna är dålig. Det kostar hälften av vad du satsat i början. Efter att du har spelat färdigt din hand är det casinots tur. Casinots givare skall nu dra kort tills han har minst 17. När givaren har 17 eller mer får han inte dra fler kort. Har du mer än casinot, har du vunnit och du får dina pengar tillbaka fördubblade. Har du blackjack får du vad du satsat 1½ gång mer än vad du satsat. Innan man börjar spela Black Jack om pengar är det en bra idé att skaffa sig en uppfattning om vad som är statistiskt sett det mest optimala sättet att spela handen på.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*